Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Regulativet er godkendt af Næstved Kommune, som er vores tilsynsmyndighed.

Regulativ for Gelsted Vandværk

Gelsted Vandværk har fået nyt regulativ som træder i kraft pr. 13. juli 2023.

Du kan se det nye regulativ herunder.

Nyt regulativ for Gelsted Vandværk 2023