Aflæsning

Vi bruger fjernaflæsning.

Gelsted Vandværk sender ikke aflæsningskort ud.

Aflæsning af den opsatte vandmåler sker elektronisk fra vandværket, men vi skal stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi aflæser den opsatte vandmåler for dig 4 gange årligt:

  • den 31. marts, hvert år

  • den 30. juni, hvert år

  • den 30. september, hvert år

  • den 31. december, hvert år

Vi gør opmærksom på at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.