Kontrol af vandmålere

Gelsted Vandværk har et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

De vandmålere som monteres er alle typegodkendte og verificerede på fabrikken. Dette betyder, at målerne overholder myndighedernes krav og at målerne er testet på laboratorium.

Du har derfor god sikkerhed for, at den måler vi sætter op hos dig måler rigtigt når den bliver sat op. For at sikre, at målerne ikke på et senere tidspunkt måler forkert, fører vi løbende kontrol med vores målere i drift.

Du er altid velkommen til at få testet den opsatte vandmåler på laboratorium, hvis du mener at vandmåleren måler forkert. Ligger målerens nøjagtighed udenfor det acceptable niveau, betaler vi for testen og regulerer dit forbrug. Ligger målerens nøjagtighed derimod indenfor det accepterede niveau, vil vi fremsende en regning for testen. Alle test udføres af et akkrediteret målerlaboratorium.

Selve kontrolsystemet kan udleveres ved henvendelse til vandværket. 

Udskiftning
Det er grundejerens ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. Selve vandmåleren tilhører Gelsted Vandværk. Den øvrige vandinstallation på ejendommen er ejerens ansvar.

Inden vi kommer på besøg er det derfor dit ansvar at sørge for, at der kan lukkes for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis din vandinstallation ikke er i orden, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at reparere installationen. Dette arbejde udføres ikke af vandværket.


Ligeledes er det dit ansvar, at sørge for plads omkring måleren, når denne skal udskiftes.

Vaskemaskiner, møbler og andet skal derfor flyttes inden vi kommer for at skifte måleren.

Typer af vandmålere
Vi benytter udelukkende elektroniske Kamstrup vandmålere.

Vi aflæser den opsatte vandmåler for dig 4 gange årligt:

  • den 31. marts, hvert år

  • den 30. juni, hvert år

  • den 30. september, hvert år

  • den 31. december, hvert år

Vandmålerne kontrolaflæses jævnligt ved drive-by aflæsninger, hvilket vil sige at vandmåleren aflæses ved at vandværkets bil kører forbi. 

Husk at du som forbruger er forpligtet til at lave kontrolaflæsninger med jævne mellemrum og holde øje med evt. vandspild. Du kan læse mere om vandspild her.