Velkommen til Gelsted Vandværk

Der er investeret i nye Grundfos pumper med soft start og frekvensstyring, der sikrer stabil drift og energi besparelse. 

Ud over dette, har vi også fået udarbejdet en Kvalitetssikringsrapport med tilhørende Risikoanalyse på samtlige komponenter og implementeret disse på vandværket. Vi har revurderet vores Beredskabsplan og frisket vores hjemmeside op.

Bestyrelsen arbejder videre med renovering af bygninger, ledningsnet, installationer mv. 

Der er planlagt renovering af den ene boring for at fremtidssikre indvindingen.