Boringsnære beskyttelsesområder

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med kommunens tekniske tilsyn og vandrådet i Næstved omkring de kommende forhandlinger vedrørende erstatninger for pesticidfri dyrkning af boringsnære beskyttelsesområder.

Bestyrelsen deltager i starten af 2022 i forskellige workshops og kurser omkring BNBO og aftaler med lodsejere.

Ekstraordinær generalforsamling i 2022

Gelsted Vandværk har afholdt ekstraordinær generalforsamling. Vi fik heldigvis valgt et bestyrelsesmedlem (Inge Nygaard Hansen) og en suppleant ind.(Nickolai Hamann)

Samtidig fremlagde bestyrelsen forslag til ændringer i vedtægterne. Forslaget blev vedtaget, men der var ikke nok deltagere til at forslaget er endeligt. 

Bestyrelsen vil derfor snart indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Hold øje med Ugeavisen for mere information.

 

En hilsen fra Danske Vandværkers direktør Susan Münster:

Mange har måske set udsendelserne ”Byen med det giftige vand” på DR. Der er tale om tankevækkende tv, som er med til at understrege, hvor vigtigt det er, at vi passer rigtig godt på vores grundvand. Og at dialogen mellem vandværk og forbrugere er vigtig. Udsendelserne viser også, at vores drikkevand vækker dybe følelser hos os danskere. Heldigvis er problemet blevet løst for forbrugerne i Krogsbølle og omegn, som igen har fået rent vand i hanerne. Men set gennem vandværksbrillerne er der ingen tvivl om, at Danmark har brug for en bred og helhedsorienteret plan for vores grundvandsbeskyttelse. En plan som tager højde for andet og mere end pesticider.
 
I de forbrugerejede vandværker er det vigtigt at have for øje, at der er et demokratisk ejerskab og dermed også en fælles opgave med at finde løsninger. Det betyder, at en andelshaver kan møde op til generalforsamling og give sit besyv med. Man kan stille op til bestyrelsen og på den måde være med til at præge vandværkets udvikling og fremtid.

I Danske Vandværker oplever vi med jævne mellemrum, at diskussionen om konsolidering dukker op, men vi mener, at vores nuværende model med mange vandværker fordelt over hele landet har mange fordele. Vores medlemsvandværker leverer drikkevand til knap 40 procent af befolkningen - i overvejende grad forbrugere i landområderne, hvor næsten 80 procent af ledningsnettet er placeret. Der kan være langt mellem forbrugerne, og der er en meget stor værdi og engagement i det lokale ejerskab, hvor vi bor og lever.

Det decentrale også en gevinst, når vi for eksempel arbejder med skovrejsning og biodiversitet som led i grundvandsbeskyttelsen. For så ser og mærker vi resultaterne i vores lokalområder. Det giver motivation til at deltage i den grønne omstilling.

 

 

Velkommen til Gelsted Vandværk

Gelsted Vandværk forsyner Gelsted by & det gamle Hjulebæk Vandforsyningsområde, herunder 636 forbrugere.

Værket har gennem årene udviklet sig til et moderne vandværk og er i 2014/2015 blevet gennem renoveret. I forbindelse med renoveringen har vi fremtidssikret vandværket ved at installere moderne overvågningssystem, alarmer og renset/renoveret vandtårn og tankene. Der er investeret i nye Grundfos pumper med soft start og frekvensstyring, der sikrer stabil drift og energi besparelse. 

I 2019/2020 har vi igen fået renset tankene og sørget for at indersiden er blevet coatet, så den rene vand forbliver rent.

Læs mere her


 

 

Info

Bemærk
Vi opkræver ikke lejere.
Ejer/ejere opkræves og må afregne med lejer/lejere.
Ejer hæfter for lejers forbrug.

Drikkevandet
Har en hårdhed på 16 dH

Afkalker
Hvis der monteres afkalker i boligen, skal den monteres ved koldvandstilgangen, før eller efter vandmåleren og mindst 20 cm fra måleren.

 

 

Blødgøring af vand

Bestyrelsen får mange spørgsmål vedrørende blødgøring af vand. I den forbindelse kan vi foreløbig henvise jer til at læse dette indlæg fra Birkerød Vandforsyning. Blødgøring på Birkerød Vandforsyning.

Undgå frostskader på vandrør 

Læs mere om mulighederne på Danske Vandværkers hjemmeside. Gode ideer til at undgå frostskader

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 26342