Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen holdt konstiterende møde efter generalforsamlingen den 17. november. Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

Formand: Neel Ploug Olsen

Næstformand: Søren Hansen

Kasserer/driftsansvarlig: Pernille Volthers

Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Nøhr og Simon Mundus

Boringsnære beskyttelsesområder

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med kommunens tekniske tilsyn og vandrådet i Næstved omkring de kommende forhandlinger vedrørende erstatninger for pesticidfri dyrkning af boringsnære beskyttelsesområder.

Generalforsamling i 2022

Bestyrelsen har fastlagt aftalt, at der indkaldes til generalforsamling i 2022 til afholdelse onsdag den 30. marts 2022 i Gulerodshuset. Dagsorden efter vedtægterne. 

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2022 jf. vores vedtægter.

 

 

Velkommen til Gelsted Vandværk

Gelsted Vandværk forsyner Gelsted by & det gamle Hjulebæk Vandforsyningsområde, herunder 636 forbrugere.

Værket har gennem årene udviklet sig til et moderne vandværk og er i 2014/2015 blevet gennem renoveret. I forbindelse med renoveringen har vi fremtidssikret vandværket ved at installere moderne overvågningssystem, alarmer og renset/renoveret vandtårn og tankene. Der er investeret i nye Grundfos pumper med soft start og frekvensstyring, der sikrer stabil drift og energi besparelse. 

I 2019/2020 har vi igen fået renset tankene og sørget for at indersiden er blevet coatet, så den rene vand forbliver rent.

Læs mere her


 

 

Info

Bemærk
Vi opkræver ikke lejere.
Ejer/ejere opkræves og må afregne med lejer/lejere.
Ejer hæfter for lejers forbrug.

Drikkevandet
Har en hårdhed på 16 dH

Afkalker
Hvis der monteres afkalker i boligen, skal den monteres ved koldvandstilgangen, før eller efter vandmåleren og mindst 20 cm fra måleren.

 

 

Blødgøring af vand

Bestyrelsen får mange spørgsmål vedrørende blødgøring af vand. I den forbindelse kan vi foreløbig henvise jer til at læse dette indlæg fra Birkerød Vandværforsyning. Blødgøring på Birkerød Vandforsyning.

Undgå frostskader på vandrør 

Læs mere om mulighederne på Danske Vandværkers hjemmeside. Gode ideer til at undgå frostskader

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 19726